Las 2 placas de Industria obligatorias en los talleres de Galicia

Os talleres legalmente clasificados colocarán na fachada do edificio, nun lugar facilmente visible desde o exterior, as duas placas obligatorias. A placa informativa estará á dereita ou na parte inferior da placa distintiva que lles corresponda.
(Acorde co establecido no artigo 6 do Decreto 108/2017, da CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA)